دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 14567
تعداد نوشته ها : 25
تعداد نظرات : 12
Rss
طراح قالب
Sin n u = n u' sin n-1 u cos u Cos n u = -n u' cos n-1 u sin u Tan n u = n u' tan n-1 u [(1+tan u) = 1 / cos 2 u = sec2 u ] Cot n u = -n u' cot n-1 u [(1+cot u) = 1 / sin 2 u = csc 2 u] Sec n u = n u' sec n u tan u Csc n u = -n u' csc n u cot u {tan u du = ln ! sec u ! + c {cot u du = ln ! sin u ! + c {sec u du = ln !sec u + tan u ! + c {csc u du = ln ! csc u – cot u ! + c {du / a 2 + u 2 = 1/a arc tan u/a + c {du / a 2 – u 2 = 1/2a ln !a+u / a-u ! + c {du / u 2 +- a 2 = ln ! u + u 2 +- a 2 ! + c {du / ! u ! u 2 – a 2 = 1/a arcsec ! u/a ! + c
دسته ها :
سه شنبه بیست و هفتم 4 1385
X